فروشگاه رفاه

لرستان – بروجرد – قصابی عزیزی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ بروجرد _ خیابان گل سرخی _ جنب تامین اجتماعی _ قصابی عزیزی

تلفن: 42612692 - 09163621788 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی