فروشگاه رفاه

لرستان – ازنا – فروشگاه فرش میلاد

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ ازنا _ خیابان امام خمینی _ پایین تر از بانک ملی مرکزی _ فروشگاه فرش میلاد

تلفن: 09166641240 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات