فروشگاه رفاه

قم – کهک – رفاه شهروند

اطلاعات تماس :

کهک
کهک
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: قم - کهک

تلفن: 34224492 025

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني