فروشگاه رفاه

قم – قم – فروشگاه پردیس جوان

اطلاعات تماس :

بلوار سلمان فارسی
بلوار سلمان فارسی
قم
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: 'قم -شهرک پردیسان -بلوارسلمان فارسی خ دهلاویه کوچه 13

تلفن: 32507414 025

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني