فروشگاه رفاه

قزوین – تاکستان – موبایل طاهرخانی

اطلاعات تماس :

تاكستان
تاكستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: قزوین - تاکستان - بلوار امام خمینی(ره) - نبش خیابان حجتی

تلفن: 5246484 028

گروه محصولات فروشگاه

  • تلفن همراه