فروشگاه رفاه

سیستان وبلوچستان – محمدآباد – فروشگاه طباطبایی ۱

اطلاعات تماس :

محمدآباد
محمدآباد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: سیستان و بلوچستان - محمد آباد - میدان امام علی - فروشگاه طباطبایی 1

تلفن: 23522111 054

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 12 - 16 الی 209 الی 12 - 16 الی 209 الی 12 - 16 الی 209 الی 12 - 16 الی 209 الی 12 - 16 الی 209 الی 12 - 16 الی 20تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني