فروشگاه رفاه

کردستان _ سنندج _ فروشگاه کامپیوتر

اطلاعات تماس :

مجتمع تجاری کردستان
پاسداران
سنندج
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: سنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان طبقه همکف روزبه عظیمی نیا

تلفن: 3288544 0873