فروشگاه رفاه

کردستان _ سنندج _ فروشگاه پرده سرای ترمه

اطلاعات تماس :

فلسطین
فلسطین
سنندج
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: سنندج خیابان فلسطین روبروی دانشگاه پیام نورمسعود سلطانی

تلفن: 3245886 0873

گروه محصولات فروشگاه

  • پرده سرا