فروشگاه رفاه

ستاد مرکز شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

اطلاعات تماس :
اطلاعات تماس :

آدرس: تهران ، خیابان طالقانی غربی ، خیابان شهید سرپرست ، پلاک 19

تلفن: 66412027 ، 66413027 ، 66483358 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 178 الی 178 الی 178 الی 178 الی 16تعطیلتعطیل