فروشگاه رفاه

زنجان – خدابنده – فروشگاه قیدار نبی

اطلاعات تماس :

زنجان
زنجان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: زنجان - خدابنده - خ شهرداری جنب شهرداری

تلفن: 34222055 024

فکس: 34223815 024

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8/30 الی 13/30 - 16 الی 218/30 الی 13/30 - 16 الی 218/30 الی 13/30 - 16 الی 218/30 الی 13/30 - 16 الی 218/30 الی 13/30 - 16 الی 218/30 الی 13/30 - 16 الی 2116 الی 21

امکانات جانبی فروشگاه

 • toilet

  سرویس بهداشتی

گروه محصولات فروشگاه

 • shampoo

  آرایشی و بهداشتی

 • food

  غذايي و آشاميدني

 • لوازم خانگي

 • پوشاك و منسوجات