فروشگاه رفاه

خوزستان _ لالی _ ماطوری

اطلاعات تماس :

خیابان. امام خمینی
خیابان. امام خمینی
لالی
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان لالی خ شهید بهشتی روبروی پست بانک سردخانه وچخش موادغذائی ماطوری

تلفن: 09354709010-09163810092

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی