فروشگاه رفاه

خوزستان – دزفول – مواد غذایی رئوفی پور

اطلاعات تماس :

دزفول
دزفول
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - دزفول - خیابان امام خمینی شمالی - نبش ناصر خسرو

تلفن: 5261639 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 2216 الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني