فروشگاه رفاه

خوزستان – دزفول – فروشگاه شرق

اطلاعات تماس :

دزفول
دزفول
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - دزفول - میدان فتح المبین (یعقوب لیس )- ابتدای بلوار معلم - فروشگاه شرق

تلفن: 42244828 061

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني