فروشگاه رفاه

خوزستان – بهبهان – فروشگاه سبلان

اطلاعات تماس :

بهبهان
بهبهان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - بهبهان - کوی شهید مقبلی فروشگاه سبلان

تلفن: 42222065 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 2216 الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني