فروشگاه رفاه

خوزستان – ایذه – موبایل صادق

اطلاعات تماس :

ايذه
ايذه
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - ایذه - خیابان امام خمینی (ره) - پاساژ گلشن

تلفن: 5232690 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 2216 الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • تلفن همراه