فروشگاه رفاه

خوزستان – اهواز – موبایل پارسا

اطلاعات تماس :

اهواز
اهواز
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خیابان سلمان فارسی پاساژ تندیس موبایل پارسا واحد 20

تلفن: 32229511 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • تلفن همراه