فروشگاه رفاه

خوزستان – اهواز – فروشگاه ابتکار

اهواز
اهواز
ایران

اطلاعات تماس :

اهواز
اهواز
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهارراه زند بین سیمتری و محمدیان فرورشگاه ابتکار

تلفن: 35530827 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم اداری و کامپیوتر