فروشگاه رفاه

خوزستان – اهواز – شرکت تعاونی اروس آپادانا

اطلاعات تماس :

انديمشك
انديمشك
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - اهواز - نبش خیابان هدایت - نبش خیابان انوشه

تلفن: 34441198 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 2216 الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات