فروشگاه رفاه

خوزستان – اهواز -آجیل منصوری

اطلاعات تماس :

اهواز
اهواز
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: بلوار شهید فهمیده بین پل چهارم و پنجم فروشگاه رفاه

تلفن: 32920951 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی