فروشگاه رفاه

خوزستان – اندیمشک – فروشگاه همشهری

اطلاعات تماس :

انديمشك
انديمشك
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: اندیمشک - کوی شهدا - خیابان پرتو - نبش فلاح

تلفن: 511611 0642

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني