فروشگاه رفاه

خوزستان – اندیمشک- فروشگاه حسینی

اطلاعات تماس :

انديمشك
انديمشك
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خوزستان - اندیمشک - کوی شهدا - خیابان کرامت - روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

تلفن: 42522336 061

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 218 الی 13 - 16 الی 218 الی 13 - 16 الی 218 الی 13 - 16 الی 218 الی 13 - 16 الی 218 الی 13 - 16 الی 2116 الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني