فروشگاه رفاه

خراسان رضوی – مشهد – فرش نگین کیمیای مشهد

اطلاعات تماس :

خراسان رضوی، مشهد، حرعاملی، ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: مشهد- خیابان عامل نبش حر عاملی 11

تلفن: 37286446 051

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 14- 16 الی 228 الی 14- 16 الی 228 الی 14- 16 الی 228 الی 14- 16 الی 228 الی 14- 16 الی 228 الی 14- 16 الی 229 الی 14

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي