فروشگاه رفاه

خراسان رضوی-تربت جام-سوپر مارکت میرزا ابولقاسم زارع

اطلاعات تماس :

AH 75, ترکمنستان

اطلاعات تماس :

آدرس: تربت جام-خیابان المهدی مقابل جهادکشاورزی -فروشگاه زارع و پسران

تلفن: 09151151831

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 14- 16 الی 218 الی 14- 16 الی 218 الی 14- 16 الی 218 الی 14- 16 الی 218 الی 14- 16 الی 218 الی 14- 16 الی 219 الی 14

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني

  • food

    مواد غذایی