فروشگاه رفاه

خراسان – تربت جام – فروشگاه سوپر مارکت کریم خان

اطلاعات تماس :

خراسان رضوی، تربت جام، شهید رجایی 4، ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تربت جام -خیابان المهدی کوچه نصر -فروشگاه کریم خان

تلفن: 09154227148

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 228 الی 228 الی 228 الی 228 الی 228 الی 229 الی 14

گروه محصولات فروشگاه

  • shampoo

    آرایشی و بهداشتی

  • food

    غذايي و آشاميدني

  • food

    مواد غذایی