فروشگاه رفاه

خراسان – بیرجند – تاسیسات بهینه سازان هادی دزگی

اطلاعات تماس :

بيرجند
بيرجند
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: خراسان - بیرجند - بلوار معلم - معلم 3 - فروشگاه تاسیسات بهینه سازان

تلفن: 32224460 056

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • خدمات فنی