فروشگاه رفاه

تهران – گالری فرش آرا مشهد

اطلاعات تماس :

میدان هفت تیر نسیم شهر
امام خمينی
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تهران ميدان هفت تير ابتداي مفتح شمالي نبش كوچه نظامي

تلفن: 88300141 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الي 2210 الي 2210 الي 2210 الي 2210 الي 2210 الي 2210 الي 20