فروشگاه رفاه

تهران – قنادی کیوان

اطلاعات تماس :

میدان فلسطین
میدان فلسطین
تهران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تهران خيابان طالقاني غربي بعد از ميدان فلسطين به سمت دانشگاه تهران نبش خيابان شهيد سرپرست

تلفن: 66464792 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری7.30 الي 217.30 الي 217.30 الي 217.30 الي 217.30 الي 217.30 الي 2114 الي 21