فروشگاه رفاه

تهران – درمانگاه طب الرضا (رادیولوژی)

اطلاعات تماس :

بلوار ابوذر
بلوار ابوذر
تهران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تهران خيابان پيروزي بلوار ابوذر پل دوم خيابان ائمه اطهار خيابان برادران باقري

تلفن: 33163030 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9.30 الي 12.30 و 15 الي 18.309.30 الي 12.30 و 15 الي 18.309.30 الي 12.30 و 15 الي 18.309.30 الي 12.30 و 15 الي 18.309.30 الي 12.30 و 15 الي 18.309.30 الي 12.30 و 15 الي 18.30تعطيل