فروشگاه رفاه

تهران – درمانگاه طب الرضا (دندانپزشکی)

اطلاعات تماس :

بلوار ابوذر
بلوار ابوذر
تهران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تهران خيابان پيروزي بلوار ابوذر پل دوم خيابان ائمه اطهار خيابان برادران باقري

تلفن: 33163030 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13 و 16 الي 21.309 الي 13 و 16 الي 21.309 الي 13 و 16 الي 21.309 الي 13 و 16 الي 21.309 الي 13 و 16 الي 21.309 الي 13 و 16 الي 21.3011 الي 13