فروشگاه رفاه

تهران – درمانگاه طب الرضا (اورژانس)

اطلاعات تماس :

بلوار ابوذر
بلوار ابوذر
تهران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: تهران خيابان پيروزي بلوار ابوذر پل دوم خيابان ائمه اطهار خيابان برادران باقري پلاك 23

تلفن: 33163030 021

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاریشبانه روزيشبانه روزيشبانه روزيشبانه روزيشبانه روزيشبانه روزيشبانه روزي