فروشگاه رفاه

اصفهان – مبارکه – فروشگاه شهید توکلی

اطلاعات تماس :

اصفهان
اصفهان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: اصفهان - مبارکه ابتدای خیابان امام فروشگاه شهید توکلی

تلفن: 52410706 031

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16الی 228 الی 13 - 16الی 22

گروه محصولات فروشگاه

  • shampoo

    آرایشی و بهداشتی

  • food

    غذايي و آشاميدني