فروشگاه رفاه

اردبیل – اردبیل – فروشگاه شهید جمشید گنجگاهی

اطلاعات تماس :

امام خميني
امام خميني
اردبیل
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: اردبیل - اردبیل - چهارراه امام خمینی - فروشگاه رفاه شهید جمشید گنجگاهی

تلفن: 33233734 045

فکس: 33260295 045

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 219 الی 219 الی 219 الی 219 الی 219 الی 2116 الی 21

امکانات جانبی فروشگاه

 • آرايشگاه

 • toilet

  سرویس بهداشتی

 • clinic

  کمک های اولیه

گروه محصولات فروشگاه

 • shampoo

  آرایشی و بهداشتی

 • food

  غذايي و آشاميدني

 • لوازم اداری و کامپیوتر

 • لوازم خانگي

 • پوشاك و منسوجات