فروشگاه رفاه

آذر بایجان شرقی – هشترود – فروشگاه برادران شامی

اطلاعات تماس :

هشترود
هشترود
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذر بایجان شرقی - هشترود - خیابان شهید رجایی - روبروی شرکت تعاونی روستایی جنب اداره برق - فروشگاه برادران

تلفن: 36223833 041

گروه محصولات فروشگاه

  • فروشگاه