فروشگاه رفاه

آذربایچان شرقی _ هشترود _ فروشگاه برادران شامی

اطلاعات تماس :

شرکت تعاونی روستایی هشترود
جاده عزیز کندی – هشترود
هشترود
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذربایچان شرقی - هشترود - خ شهید رجایی روبروی شرکت تعاونی روستایی جنب اداره برق فروشگاه برادران شامی

تلفن: 6223833 0424

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني

  • food

    مواد غذایی