فروشگاه رفاه

آذربایجان غربی _ ارومیه _ لوازم خانگی

اطلاعات تماس :

فارابی
فارابی
ارومیه
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذربایجان غربی ارومیه خیابان برق جنب درمانگاه فارابی 5715767741

تلفن: 33461331 - 09143473139 044

گروه محصولات فروشگاه

  • درمانگاه