فروشگاه رفاه

آذربایجان غربی – چالدران – فروشگاه شریف زاده

اطلاعات تماس :

چالدران
چالدران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذربایجان غربی - چالدران - خیابان خاقانی

تلفن: 34262736 044

فکس: 34262736 044

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی