فروشگاه رفاه

آذربایجان شرقی – تبریز – غذای آماده الماس

اطلاعات تماس :

تبریز
تبریز
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذر بایجان شرقی - تبریز - دروازه تهران - پل کابلی - جنب فروشگاه رفاه 29 بهمن

تلفن: 34402327 041

گروه محصولات فروشگاه

  • غذای گرم