فروشگاه رفاه

همکاری جهت احداث فروشگاه

handshake

در راستای سیاست های توسعه ای رفاه و با بهره­گیری از تجربه غنی در صنعت خرده­فروشی و با توجه به اعتبار و شهرت کسب شده در میان مشتریان حقیقی و حقوقی، شرکت رفاه در صدد توسعه فروشگاه­های زنجیره­ای خود از طریق احداث فروشگاه­های جدید، تکمیل فروشگاه­های در حال ساخت، نوسازی فروشگاه­های در حال فعالیت و حضور در مجتمع­های تجاری ساخته­شده یا در حال ساخت می­باشد.

موارد مشارکت شرکت رفاه با سرمایه­گذاران عبارتند از:

               ۱) زمین ارائه شده از رفاه جهت ساخت.

               ۲) ملک نیم ساخته از رفاه جهت تکمیل.

               ۳) ملک ساخته شده از رفاه جهت نوسازی و ایجاد ظرفیت های تجاری جانبی.

               ۴) زمین از شهرداری جهت ساخت فروشگاه و املاک تجاری جانبی.

               ۵) فضای فروشگاهی ارائه شده از سرمایه گذار جهت حضور رفاه در مجتمع تجاری.

در همین راستا از سرمایه­ گذاران توانمند و متخصص جهت همکاری با شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه تحت هر یک از مدل­های مشارکت فوق دعوت به عمل می­آید.