فروشگاه رفاه

منشور اخلاقی شرکت فروشگاههای زنجیره­ای رفاه

بسمه تعالی

ما کارکنان فروشگاه­های رفاه معتقدیم، ناظر و سرمنشاء خلقت و آفرینش در همه امور خداوند است و خدمت به مردم در جهت خشنودی باریتعالی، ارزشی است که همه فعالیتها را هدفمند میسازد .

ارزش نهادن به آداب و اخلاق اسلامی را در محیط کار رعایت نموده و نظم و وقت­ شناسی، آراستگی وضع ظاهری و حفظ کرامت انسانی، اعتماد و صـمیمیت متقابل، وجدان کاری، روحیه سپاس و حق­ شناسی را وظیفه اصلی خود میدانیم.

بر این باوریم که پرسنل شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع، مشتریان سرمایه­ های اصلی و تأمین کنندگان شریک تجاری شرکت می­باشند که رمز موفقیت فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه در رضایت آنان می­باشد.

با تقویت حس مسئولیت پذیری، خرد جمعی و خودباوری برای درک صحیح اهداف، در جهت موفقیت، رشد و تعالی شرکت تلاش خواهیم نمود.

پرهیز از اسراف و تبذیر، رعایت صرفه ­جویی خردمندانه و استفاده بهینه از امکانات و منابع و اختیارات سازمانی در افزایش بهره­ وری و کارایی شرکت کوشش می­نماییم.

با روحیه همکاری و پذیرفتن شایسته پیشنهادات و انتقادات سازنده و پویا، حمایت از نوآوری­ها و فناوری­های نوین به صورت مؤثر و کارآمد در پیشبرد و پاس داشتن از حقوق مصرف کنندگان و سهامداران کوشا باشیم.

ما بر این باوریم که رسالت فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق ارتقا سطح کیفی، احترام به عقاید دیگران و حقوق همکاران و مشتریان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید و ارئه خدمات مطلوب همراه با حسن خلق در محیطی شاد، باور کارکنان شرکت می­باشد.

ما اصول رفتاری و ارزش­های این منشور اخلاقی را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن نهایت تلاش خود را خواهیم نمود.