فروشگاه رفاه

فرم دریافت امتیاز نمایندگی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

  • اطلاعات فردی

  • لطفاً با پیش کد وارد شود به طور مثال : 02166492018
  • نشانی فروشگاه

  • مشخصات فروشگاه:

  • در صورتی که هر اطلاعات تکمیلی دیگری را برای آگاهی بیشتر کارشناسان شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه لازم می‌دانید، در این بخش اعلام نمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورت امکان تصاویری از محیط داخلی و نمای بیرونی فروشگاه، موقعیت جغرافیایی فروشگاه در نقشه و نقشه داخلی فروشگاه را بارگذاری نمایید.(لطفاً مجموع حجم فایل های ارسالی بیشتر از 20MB نشود)