فروشگاه رفاه

شرایط و فرایند واگذاری نمایندگی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

شرایط واگذاری نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

الزامات فروشگاه

۱)  مساحت حداقل ۱۰۰ مترمربع برای سطح فروش در تهران و حداقل ۲۰۰ متر مربع برای دیگر استان‌ها

۲)  سند مالکیت و یا اجاره‌نامه محضری حداقل سه ساله

۳)  مجوز کاربری تجاری کل فضای فروشگاه و داشتن جواز کسب

۴)  موقعیت مکانی جذاب

۵)  داشتن بر تجاری و ورودی مناسب

۶)  دارای فضای پارکینگ مناسب برای مشتریان

۷)  دارای فضای بارانداز کافی در اطراف انبار فروشگاه

 

 شرایط قرارداد

•  مدت قرارداد: ۳ تا ۵ ساله

•  ارایه وثیقه ملکی یا بانکی به میزانی که شرکت رفاه مشخص می‌کند